PHÒNG GDĐT TUY AN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG TH AN NGHIỆP                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Số: 72/QĐ-THANg                           An Nghiệp, ngày 20  tháng 10  năm 2012

 

 

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG NHÀ TRƯỜNG

 

Năm học : 2012-2013

 

                                                

 

Căn cứ vào tình hình nhà trường trong năm học 2012 – 2013 về việc thực hiện công tác giảng dạy và đẩy mạnh phong trào xây dựng: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;  

 

Căn cứ điều lệ trường Tiểu học của Bộ GD - ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhiệm vụ và  quyền hạn của Hiệu trưởng;

 

Nay hiệu trưởng trường tiểu học An Nghiêp quy định như sau:

 

I. QUY ĐỊNH VỀ SOẠN GIÁO ÁN:

 

* YÊU CẦU:

 

-Giáo án là thể hiện trên văn bản toàn bộ kế hoạch dạy học của giáo viên trước khi dạy một bài học ( hoặc tổ chức một hoạt động giáo dục). Giáo án có vai trò ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy học. Lên lớp phải có giáo án là quy định nghiêm ngặt của nghề dạy học. Nghĩa vụ của người giáo viên là phải thể hiện đầy đủ kế hoạch dạy học của mình, qua giáo án để phục vụ hoạt động dạy học và cho việc quản lý của nhà trường.

 

-Trong quá trình thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nội dung và phương pháp dạy học không ngừng đổi mới, giáo viên cần tham khảo nhiều tài liệu khác nhau, thường xuyên bổ sung vào giáo án và được cập nhật vào sổ tư liệu chuyên môn. Để tôn trọng sự sáng tạo trong dạy học của từng giáo viên, nhà trường không đưa ra một khuôn mẫu chung nhưng giáo án phải đảm bảo các quy sau:

 

 Giáo án vi tính:

 

- Giáo viên phải có đơn xin sử dụng giáo án vi tính đồng thời phải có chứng chỉ A tin học và có máy sử dụng ở nhà. 

 

- Nội dung giáo án phải đảm bảo các quy định: phong chữ Times New Roman, tên trường tiểu học An Nghiệp, giáo án lớp dạy; họ và tên người soạn, trang; Ghi rõ ngày tháng năm dạy hằng ngày từng môn, Giáo án phải có mục tiêu gồm: Kiến thức, kĩ năng, thái độ; Chuẩn bị của giáo viên và học sinh; Các hoạt động dạy học chủ yếu phải chia làm 3 phần: Hoạt động của GV, hoạt động của HS, hoạt động bỗ trợ. Phân chia thời gian cụ thể từng phần, Các nội dung giảng dạy phải soạn cụ thể về nội dung và kết quả. Giáo án tập viết, nghệ thuật, thể dục phải có hình chữ mẫu và hình mẫu. Trong giáo án phải thể hiện những nội dung có liên quan về giáo dục học sinh theo chủ điểm hàng tháng, trò chơi dân gian, giáo dục về răng miệng, phòng chống các bệnh, kỹ năng sống v.v… Ngoài ra còn phải nội dung dạy học sinh yếu, cá biệt, học sinh giỏi.(Lưu ý soạn đúng nội dung điều chỉnh của Bộ GDĐT và phải đóng thành tập và trình bày đẹp theo đúng quy định)

 

 

 

 

 

* QUY ĐỊNH KIỂM TRA GIÁO ÁN:

 

- Tổ trưởng: Hai tuần/1lần phải kiểm tra, ghi rõ nhận xét về chất lượng bài soạn trước khi ký vào giáo án.

 

-Chuyên môn: tổng kiểm tra GKI, CKI, GKII, CKII.

 

-Hiệu trưởng: kiểm tra 1lần/ HK.

 

Ngoài ra BGH, tổ trưởng phải kiểm tra đột xuất các giáo viên. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý và đưa vào xét thi đua hàng tháng, học kỳ, năm học và đánh giá cán bộ công chức cuối năm.

 

II.QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ -ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 

* YÊU CẦU:

 

- Sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học là một yêu cầu cần thiết trong việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa mới hiện nay. Đồng thời giúp cho học sinh tích cực và tạo hứng thú trong giờ học.

 

- Ngoài kênh chữ trong sách giáo khoa, kênh hình còn đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành kiến thức cho học sinh.

 

- Giáo viên phải thực hiện hết công suất và hiệu quả thiết bị đồ dùng dạy học sẵn có. Ngoài ra phải tự làm những thiết bị còn thiếu để phục vụ tốt cho giờ dạy, tránh trình trạng giáo viên dạy chay không sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học.

 

* QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1. Giáo viên khi lên lớp phải sử dụng các thiết bị đồ dùng dạy học đã cấp phát và hiện có của thư viện theo mục lục thư viện từng môn, từng khối lớp ( Thước, compa, tranh ảnh, mô hình, vật thật, tranh ảnh trong sách giáo khoa .vv. . . ).

 

2. Ngoài ra giáo viên còn phải tự làm đồ dùng để giảng dạy trên lớp như: vẽ tranh, lược đồ, sưu tầm tranh ảnh, chuẩn bị sẵn nội dung trên giấy rôki, các bảng phụ .v.v…

 

3. Những tranh ảnh trong sách giáo khoa, yêu cầu giáo viên phải khai thác đầy đủ cho học sinh. Có thể phóng to bằng nhiều cách như photo rồi tô màu hoặc phỏng theo vẽ lại.

 

4. Khi lên lớp, giáo viên không sử dụng thiết bị dạy học hiện có xem như vi phạm quy chế chuyên môn và bị xử lý theo qui định.

 

5. GV tự làm đồ dùng dạy học để giảng dạy đối với những tiết học không có.

 

6. Tổ trưởng chuyên môn, cán bộ thư viện thiết bị, phó hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra tình hình thiết bị của tổ, niêm yết công khai những bài học bắt buộc phải có thiết bị để nhắc nhở giáo viên sử dụng.

 

7. Hàng tháng, Tổ trưởng chuyên môn phải kiểm tra và ghi rõ nhận xét của mình về mức độ sử dụng thiết bị đồ dùng của từng giáo viên vào sổ biên bản về sinh hoạt chuyên môn. Bộ phận chuyên môn, Bộ phận thư viện – Thiết bị phải kiểm tra báo cáo với hiệu trưởng về mức độ sử dụng thiết bị đồ dùng của từng giáo viên .Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý và đưa vào xét thi đua xét thi đua hàng tháng, học kỳ, năm học và đánh giá cán bộ công chức cuối năm.

 

 

 

III.QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG- ĐIỆN-QUẠT:

 

* YÊU CẦU:

 

-Điện thoại di động hiện nay đã trở thành phương tiện cá nhân phổ biến, nhằm giúp cho CC-VC liên lạc và trao đổi thông tin khi cần thiết nhưng khi sử dụng ĐTDĐ trong nhà trường phải đảm bảo tính sư phạm, tính văn hóa.

 

-Điện, quạt là nhằm tạo điều kiện tốt cho việc dạy và học nhưng phải sử dụng khi cần thiết và phải tiết kiệm.

 

*QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1. CBGV khi dạy học, dự các tiết chào cờ đầu tuần, trong hội họp, học tập chính trị, nghiệp vụ, v.v… phải tắt điện thoại. Nếu có nhu cầu cần thiết phải xin phép chủ trì ra ngoài không được nghe, gọi, sử dụng bất cứ công việc gì.

 

2.Trong dạy học nếu Hiệu trưởng phát hiện giáo viên sử dụng điện thoại ( Thấy trực tiếp hoặc qua phản ảnh của HS, GV, PHHS,…) xem như vi phạm nội quy của nhà trường và vi phạm đạo đức nhà giáo và bị xử lý theo qui định.

 

3. Ngoài việc sử dụng điện thoại di động không được sử dụng điện thoại của nhà trường tùy tiện. Khi gọi với mục đích riêng phải được phép của Ban giám hiệu và chịu trách nhiệm về cước gọi và ghi vào sổ theo dõi gọi điện thoại ( Kể cả các thành viên của nhà trường ) .

 

4.Khi ra khỏi phòng, khi điện cúp phải tắt điện -quạt và sử dụng khi nào cần thiết, chống lãng phí và để đảm bảo chung tài sản của nhà trường.

 

IV.QUY ĐỊNH VỀ QUAN HỆ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG:

 

*YÊU CẦU :

 

Để góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào: “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực”. Đồng thời thực hiện tốt về đạo đức nhà giáo và xứng đáng với truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhằm tạo điều kiện cho học sinh mỗi ngày đến trường là một niềm vui.

 

*ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN :

 

 1.Quy định trang phục:

 

* Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ:

 

-GV nữ mặc áo dài truyền thống, vào ngày thứ hai và các ngày lễ lớn trong năm, mặc Complet vào ngày thứ tư, đeo thẻ CC, VC.

 

- Các ngày còn lại trong tuần: có thể mặc một trong các trang phục sau: Complet, áo dài truyền thống, bộ váy áo công sở, quần âu áo sơ mi bỏ trong quần, đeo thẻ CC, VC.

 

*Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nam:

 

- Ngày đầu tuần ( thứ 2) và các ngày lễ lớn trong năm: mặc vet - ton hoặc quần âu áo sơ mi bỏ trong quần, thắt cà – vat, đi giày hoặc dép có quai hậu, đeo thẻ CC, VC.

 

- Các ngày còn lại trong tuần: mặc quần âu áo sơ mi bỏ trong quần, đi giày hoặc dép có quai hậu, đeo thẻ CC, VC.

 

*Lưu ý: Tuyệt đối không mặc áo thun, quần Jean hoặc quần may giả Jean khi đi làm hoặc lên lớp dạy học.

 

2.Cách ứng xử:

 

a.Giáo viên phải tạo môi trường thân thiện trong lớp học. Giáo viên và học sinh phải có mối quan hệ gắn bó, tạo mọi điều kiện để học sinh học tập tốt. Đồng thời phải thường xuyên đến nhà học sinh để cùng với gia đình bàn bạc sự giúp đỡ học sinh trong học tập.

 

b.Nghiêm cấm GV quát mắng, dọa nạt, sử dụng các hình phạt nhằm hạ thấp phẩm giá  và xúc phạm thân thể học sinh. Giáo viên chỉ được xưng hô với học sinh bằng: “ Em” ( không được xưng hô với HS bằng:“ mi, mày, tụi, cậu, ông, bà, đứa, hắn, đồ”… ).

 

c.Giáo viên phải xây dựng tốt các nền nếp trong học tập như: Cách giơ tay phát biểu, cách lấy bảng con và đưa bảng, cách cầm sách khi đọc, cách trả lời trọn câu, thường xuyên kiểm tra, chấm điểm học sinh đúng quy định và nhận xét; học sinh đảm bảo sách vở và các dụng cụ học tập v.v…

 

d.Giáo viên phải xem học sinh là con em của mình, phải tận tụy với nghề nghiệp, thật lòng thương yêu và tôn trọng học sinh. Phải có trách nhiệm với học sinh về dạy chữ và dạy làm người, hình thành nhân cách tốt cho học sinh. Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và các hành vi ứng xử.

 

*Nhà trường sẽ kiểm tra đột xuất trên lớp về cách xưng hô của học sinh và tính cách, thái độ của giáo viên đối với học sinh.

 

ĐỐI VỚI HỌC SINH :

 

1. Đi học đúng giờ, chuyên cần, nghỉ học phải xin phép. Trang phục phải sạch sẽ, gọn gàng, giản dị thích hợp và thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường, thứ 2,6 mặc áo trắng có phù hiệu của nhà trường và quần trắng; các thứ 3,4,5 mặc áo trắng có phù hiệu của nhà trường và quần xanh, áo bỏ trong quần; mang dép có quai sau.  Khi đi học không được bôi son đánh phấn, sơn móng tay móng chân, nhuộm tóc màu, đeo đồ trang sức đắt tiền.

 

2. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải có văn hóa, phù hợp với đạo đức và lối sống của học sinh, thuộc và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, nhân viên và người lớn tuổi; biết chào hỏi thầy cô và người lớn; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn, phát huy truyền thống của nhà trường, địa phương; chấp hành tốt an toàn giao thông và an toàn về an ninh trật tự xã hội.

 

3. Chăm chỉ học tập, hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo yêu cầu của thầy cô giáo, của nhà trường. Tích cực trong học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài. Học thuộc bài và làm bài trước khi đến lớp. Không được gian lận trong thi cử và kiểm tra. Có thói quen “Giữ vở sạch và viết chữ đẹp” .

 

4. Chăm lo rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh chung, đi tiêu tiểu phải đúng nơi quy định, không phóng uế bừa bãi, phải bỏ rác đúng nơi quy định; bảo vệ tài sản của nhà trường cũng như của người khác và giữ gìn môi trường xung quanh, không tham gia chơi đùa ầm ĩ hoặc gây ồn ào quá mức trong lớp.

 

5. Học sinh không được vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể học sinh khác“gọi bạn xưng tên”, giáo viên và nhân viên nhà trường hoặc người khác. Không được đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường; không được đánh bạc, sử dụng ma túy, vũ khí, chất nổ, các loại chất độc hại; lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy và không được hút thuốc, uống rượu bia.

 

6. Tham gia các hoạt động tập thể của nhà trường, của lớp, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh; Giúp đỡ gia đình, tham gia lao động công ích và công tác xã hội.

 

7. Học sinh không được phép quấy rối các học sinh khác, nhân viên của trường, các vị khách viếng thăm trường, hoặc bất kỳ người nào đang liên hệ công tác với nhà trường.

 

V.CÁCH ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG:

 

1.Cách xưng hô giữa CBQL, GV, NV:

 

Mỗi CBQL, GV, NV là một tấm gương đạo đức, trong sáng, mẫu mực cho học sinh noi theo. Chính vì vậy, ngay trong từng lúc khi nói chuyện và cách xưng hô giữa CBQL, GV, NVlà hình ảnh để học sinh bắt chước, do đó mỗi CBQL, GV, NV chỉ được dùng từ ngữ có văn hóa và chỉ được  xưng hô bằng “thầy” hoặc “cô”.

 

2. Cách xưng hô giữa CBQL, NV với học sinh:

 

  Để góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực ”, nghiêm cấm quát mắng, doạ nạt, sử dụng các hình phạt nhằm hạ thấp phẩm giá và xúc phạm đến thân thể học sinh. Mỗi CBQL, NV phải biểu hiện thái độ thân thiện của mình đối với học sinh chỉ được xưng hô với học sinh bằng: “em”(không được xưng hô với học sinh bằng: “ mi, mày, tụi, cậu, ông, bà, đứa, hắn, đồ…”).

 

VI.KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT:

 

-Công đoàn vận động công đoàn viên điều chỉnh cá tính, phong cách, ứng xử, giao tiếp…theo hướng cởi mở, tin cậy, thân thiện và tôn trọng lẫn nhau. Hàng tháng, cuối học kỳ, cuối năm học, ban thi đua  nhà trường sẽ đưa nội dung vào báo cáo sơ-tổng kết, tuyên dương và nhân rộng điển hình, có nhiều chuyển biến tích cực trong quan hệ giữa giáo viên với học sinh; đồng thời những CB-GV-NV có biểu hiện vi phạm tuỳ theo mức độ vi phạm hiệu trưởng nhắc nhở hoặc phê bình nghiêm túc trước tập thể.

 

-Lớp thực hiện tốt sẽ được khen thưởng, lớp thực hiện không tốt sẽ bị phê bình và gắn vào xếp loại thi đua của giáo viên.

 

Trên đây là những quy định: “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đề nghị các CB-GV-NV, các bộ phận, tổ trưởng, các giáo viên, học sinh  thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nhà trường sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đánh giá thi đua hàng tháng, học kỳ và đánh giá cán bộ công chức cuối năm.                                                                                           

 

HIỆU TRƯỞNG