A.TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN NGHIỆP

 

I.Giai đoạn trước năm 1975 :

 

Vào năm 1919 chữ Nôm đang thịnh hành ở thôn quê do các thầy đồ dạy tại nhà. Chữ Quốc ngữ bắt đầu phát triển ở các đô thị. Để hưởng ứng phong trào này dân làng Trung Lương đệ đơn lên quan phủ Tuy An, quan Tuần vũ, Khâm sứ Tỉnh Uỷ ở Sông Cầu xin mở trường dạy chữ Quốc ngữ, với chính sách ngu dân để dễ cai trị, khó khăn hầu hạ nhiều lần bọn Pháp mới cho phép mở trường dạy chữ quốc ngữ.

 

Thế là trường TH An Nghiệp được mở từ năm 1920, mái tranh, vách trét đất nền lót gạch nung đỏ cất trên sân Uỷ ban nhân dân xã An Nghiệp bây giờ, Trường khai giảng lúc bấy giờ gọi lớp Đồng ấu (lớp 1) với sĩ số 20 em, rồi sau đông dân. Thầy Đoàn Tủ làm Hiệu trưởng và năm sau thêm 1 lớp tủ (lớp 2) do thầy Lê Văn Tỏ, thầy Cần dạy. Chương trình Pháp bắt buộc phải dạy tiếng Pháp mỗi ngày 3 giờ.

 

Đến năm 1923, trường mở thêm lớp 3 do thầy Nguyễn Hữu Nhọn ở Hà Tĩnh giáo viên kiêm hiệu trưởng lập gia đình ở vùng 10 Trung Lương rồi sau tham gia cách mạng làm cán bộ Tỉnh uỷ Phú Yên.Lúc này trường có 3 phòng học rộng rãi thoáng mát, mái lợp ngối đỏ tươi, vách vôi trắng xoá, nền láng xi măng, cổng trường cao chừng 2,5m, bảng cổng màu xanh mực. Sân trường rộng bao bọc bỡi hàng rào keo với hàng cây phi lao cao vút. Mỗi buổi chiều về gió nồm thổi qua kẻ lá vi vút hoà với tiếng chim sẻ ríu rít gọi nhau lũ học trò thường bị thầy cho ăn đoàn vì ngũ  gục rên bàn học. Tiếng trống trường mỗi ngày, lúc vào học, ra chơi, vào lớp hay tan trường là đồng hồ báo hiệu cho đồng bào nông thôn  dựa vào đó để sinh hoạt vì thời này ít ai có đồng hồ coi giờ.

 

Năm 1943, Nhật lật Pháp trường mở thêm một lớp nhì (lớp 4) bị dở  dang.Lúc này thầy Ung Vinh An làm Hiệu trưởng. Năm 1945, Cách mạng tháng 8 thành công nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời trường có đủ 5 lớp và được gọi là Trường tiểu học An Nghiệp do thầy Huỳnh Trần Siêu làm Hiệu trưởng.

 

Năm 1946-1947 thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, thế là cuộc kháng chiến trường kỳ bắt đầu. Chấp hành chủ trương “ Tiêu thổ để kháng chiến” trường bị phá hoại chỉ còn trơ nền móng và phải sơ tán dạy học ở đình, miếu, nhà dân. Gìơ học buổi sáng từ 5giờ đến 8 giờ tan, chiều từ 16 giờ cho đến sẩm tối, học sinh phải có hầm trú ẩn trốn máy bay địch. Lúc này trường ở vùng tự do nên học sinh rất đông mở thêm các lớp 1B, 2B, 3B, 4B, 5B. Do thầy Phạm Ngọc Ân làm Hiệu trưởng rồi sau  thầy chuyển về làm ở Ty Tiểu học Phú Yên.

 

            Năm 1954, hiệp định Giơ-ne-vơ chia đôi đất nước trường phải dạy chương trình của chính quyền Sài Gòn. Trường vẫn xây cất trên nền cũ do thầy Phan Văn Bê, Hồ Thế Hộ, Hà Xân Tiên , Trần Trọng Trinh  làm Hiệu trưởng.

 

Năm 1965 – 1966 chiến tranh ác liệt giữa ta và Mĩ trường vẫn hoạt động do  thầy Tống Thành Nhân, cô Nguyễn Thị Tô Huệ dạy.

 

II.Giai đoạn sau năm 1975:

 

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng toàn miền thống nhất đất  nước sau 2 tháng trường bắt đầu xây dựng lại. Đầu tiên vận động bà con xây cất tạm thời trên nền cũ, rồi vài năm  sau dời ra  sân vận động dạy trường ngối bây giờ để  nhường chỗ cho trụ sở UBND Xã An Nghiệp và lấy tên trường:“Trường PTCS An Nghiệp”. Hiệu trưởng: thầy Phạm Văn Ánh, rồi đến thầy Quang làm Hiệu trưởng. Sau đó thầy Đặng Thám, thầy Lê Văn Học, cô Trần Thị Bạc.

 

- Đến ngày 25 tháng 8 năm 1994 Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Yên ra quyết định số: 132/QĐ-GD&ĐT về việc tách trường ra thành trường Tiểu học An Nghiệp, cô Trần Thị Bạc làm Hiệu trưởng đến năm 1997.

 

- Từ năm 2000 đến năm 2002 thầy Phạm Hùng Phong làm Hiệu trưởng.

 

            - Từ năm 2002 đến 11/2009 thầy Trần Mỹ Thạnh làm Hiệu trưởng.

 

            - Từ năm 12/2009 đến nay cô Nguyễn Thị Vũ Linh làm Hiệu trưởng.  

 

III.Những thành tích nổi bật: 

 

- Năm học: 1994 – 1995 đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen. 

 

- Năm học: 1996 – 1997 đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen. 

 

            - Năm học: 2000 – 2001 đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen và đạt PCGDTH mức 1. 

 

            - Năm học: 2001 – 2002 đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen. 

 

- Năm  học: 2002 – 2003 đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen. 

 

            - Năm học: 2003 – 2004 đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen.   

 

            - Năm học: 2004 - 2005 đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen.  

 

- Năm học: 2005 - 2006 đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen.  

 

- Năm học: 2006 - 2007 đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. 

 

            - Tháng 3 năm 2008: được UBND tỉnh công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia giai đoạn đoạn 1. 

 

- Năm học: 2007 - 2008 đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen và tháng 3/2008 đạt trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1.  

 

- Năm học: 2009 - 2010 đạt danh hiệu Tập thể lao động  xuất sắc được UBND Huyện tặng giấy  khen.  

 

- Năm học: 2010 - 2011 đạt danh hiệu Tập thể lao động  xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen.

 

- Năm học: 2011 - 2012 đạt danh hiệu Tập thể lao động  xuất sắc được UBND Huyện tặng giấy  khen và tháng 11/2011 đạt chuẩn PCGDTH mức độ 2( xã đầu tiên của huyện Tuy An cũng là xã đầu tiên của tỉnh Phú Yên) 

 

IV.Những cán bộ cách mạng trưởng thành từ trường An Nghiệp:  

 

Qua các thời kỳ, từ mái Trường tiểu học An Nghiệp đã đào tạo cho nhiều cán bộ cách mạng  học vở lòng từ thời thơ ấu như:

 

- Chủ tịnh Tỉnh Phú Yên: Võ Học, Lê Văn Hữ, Phạm Ngọc Chi .

 

- Chủ tịch Huyện: Phạm Nghĩa - Huyện Tuy An, Tô Văn Mười - Huyện Sơn Hoà.

 

- Bí thư huyện Tuy An: Trần Mạnh Trí

 

- Cán bộ Trung ương:

 

+ Trương Hản                  - Bộ thuỷ lợi

 

+ Trần Tấc                       - Bộ lương thực .

 

+ Nguyễn Dụng               - Bộ ngoại giao

 

+ Nguyễn Quyết Tựu       - Giáo sư dược

 

+ Trần Mạnh Trí              - Tiến sĩ dầu khí

 

+ Trần Bỉ                         - Đại tá phòng không khu 5

 

+ Phạm Trí                      - Phó ty bình dân giáo dục Phú Yên

 

+ Nguyễn Xuân Tài        - Huyện trưởng công an

 

+ Nguyễn Trung Chính   - Huyện trưởng công an

 

+ Bác sĩ Tý                      - Nguyên giám đóc sở y tế Phú yên

 

+ Nguyễn Viết Toàn       - Huyện trưởng công an Tuy An

 

+ Nhạc sĩ Nhật Lai

 

+ Thi Sĩ Nguyễn Mỹ để lại ta bài thơ bất hủ “Cuộc chia  ly màu đỏ”

 

B. TRUYỀN THỐNG XÃ AN NGHIỆP

 

An Nghiệp là vùng đất nằm phía Tây huyện Tuy An, thuộc vùng đất nhiệt đới, mùa hè chịu ảnh hưởng nóng bức của gió Tây Nam, mùa mưa dễ bị ngập nước. Hệ thống giao thông có đường tỉnh lộ 3 đi từ xã An Định qua An Nghiệp, đường DT 650 đến An Xuân rồi đến Sơn Hoà.

 

-Qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xã An Nghiệp được Đảng và Nhà nước khen tặng nhiều danh hiệu như:

 

            - Tuyên dương danh hiệu AHLLVT nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã An Nghiệp vào ngày 11/6/1999.

 

            - Một Huân chương chiến công hạng 3. 

 

            - Ba Huân chương giải phóng hạng nhì. 

 

            - Hai Huân chương giải phóng hạng ba.  

 

-Có 51 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 294 liệt sĩ đã hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

 

Cán bộ cốt cán của xã sau năm 1975:   

 

a. Bí thư  xã các nhiệm kỳ:   

 

1- Cao Văn Rảo                                 - Nhiệm kỳ: 1974 – 1979 

 

2- Trương Thu                                    - Nhiệm kỳ: 1981 – 1982   

 

3- Đinh Ngọc Thành                          - Nhiệm kỳ: 1983 – 1988   

 

4- Tăng Ngọc Châu                            - Nhiệm kỳ: 1989 – 1993  

 

5- Đinh Ngọc Thành                          - Nhiệm kỳ: 1994 – 2000   

 

6- Trần Mạnh Trí                               - Nhiệm kỳ: 2000 – 2001  

 

7- Phan Tấn Hùng                              - Nhiệm kỳ: 2001 – 2005                   

 

8- Nguyễn Công Danh                       - Nhiệm kỳ: 2005 – 2010

 

9. 7- Nguyễn Ngọc Vinh                   - Nhiệm kỳ: 2010 – nay    

 

b. Chủ tịch xã các nhiệm kỳ:    

 

1- Trần Chương                                  - Nhiệm kỳ: 1975 – 1977 

 

2- Bùi Cáng                                        - Nhiệm kỳ: 1978 – 1981   

 

3- Trần Quang Thuần             - Nhiệm kỳ: 1982 – 1984   

 

4- Tăng Ngọc Châu                            - Nhiệm kỳ: 1985 – 1989  

 

5- Phùng Ngọc Cẩn                           - Nhiệm kỳ: 1990 – 1994   

 

6- Trần Mạnh Trí                               - Nhiệm kỳ: 1994 – 2000  

 

7- Nguyễn Ngọc Vinh                       - Nhiệm kỳ: 2001 – 2010                   

 

8- Nguyễn Công Danh                       - Nhiệm kỳ: 2010 – nay

 

Ngày truyền thống của nhà  trườngNgày 25 tháng 8 hàng năm

 

 

 

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG