Ngày 30 tháng 9 năm 2014 trường TH An Nghiệp tiến hành tổ chức thi vở sạch - chữ đẹp cấp trường lần 1 năm học 2014 - 2015.