A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY 8/3

Tổ chức kỉ niệm 107 năm Quốc tế phụ nữ, 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

GDĐT HUYỆN TUY AN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CĐCS TH AN NGHIỆP                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/KH-CĐCS                                            An Nghiệp, ngày 27  tháng 2 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức kỉ niệm 107 năm Quốc tế phụ nữ 8/3,

1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

 

Căn cứ kế hoạch số 09/KH-CĐGD ngày 13 tháng 02 năm 2017 về việc “Tổ chức kỉ niệm 107 năm Quốc tế phụ nữ, 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3”;

Căn cứ kế hoạch hoạt động của BCH Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học An Nghiệp năm học 2016 – 2017;

            CĐCS trường Tiểu học An Nghiệp phối hợp với Nhà trường lập kế hoạch hoạt động kỉ niệm 107 năm Quốc tế phụ nữ, 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc với nội dung như sau :

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Khơi dậy truyền thống vẻ vang của dân tộc và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tăng cường đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của phụ nữ trường Tiểu học An Nghiệp;

- Tuyên truyền vận động nữ CC-VC của trường phát huy truyền thống Hai Bà Trưng; tiếp tục thi đua yêu nước và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Nội dung

Tọa đàm

- Thông qua truyền thống vẻ vang của dân tộc và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tăng cường đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của phụ nữ trường Tiểu học An Nghiệp;

- Tuyên truyền vận động nữ CC-VC của trường phát huy truyền thống Hai Bà Trưng; tiếp tục thi đua yêu nước và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học;

- Tuyên truyền đến toàn bộ CC-VC ý nghĩa ngày Quố tế Hạnh phúc 20/3;

- Tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2016, đề ra nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà” năm 2017.

2. Thời gian

Thời gian : Bát đầu từ 16 giờ 30 ngày 08 tháng 3 năm 2017

3. Địa điểm

Tại trường Tiểu học An Nghiệp.

 

 

III. KINH PHÍ

- Kinh phí nhà trường hỗ trợ : 1.000.000đ

- Kinh phí CĐCS chi chế độ đại biểu nữ: 2.550.000đ

Tổng cộng: 3.550.000đ (Ba triệu năm trăm năm chục nghìn đồng)

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỉ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017), 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 của Nhà trường và CĐCS Trường Tiểu học An Nghiệp.                                                                 

              

                                                                                                  TM. BCH CĐCS

                                                                                                     CHỦ TỊCH

 Nơi nhận:

- CĐCS TH An Nghiệp;

- Lưu VT.

                                                                  

                                                                                                 Đỗ Thị Huyền Trang


Nguồn:annghiep-tuyan.phuyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 09 : 50
Năm 2021 : 6.510