A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY CHẾ THU CHI CÔNG ĐOÀN

QUY CHẾ THU CHI QUỸ CÔNG ĐOÀN

CĐGD HUYỆN TUY AN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TH AN NGHIỆP                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 90/QC-CĐCS                                                                          An Nghiệp, ngày  5 tháng 9 năm 2016

QUY CHẾ THU – CHI

NGUỒN QUỸ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Đơn vị: CĐCS Trường Tiểu học An Nghiệp

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. 

- Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-TLĐ ngày 01/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy đinh về nội dung và phạm vi thu chi ngân sách Công đoàn cơ sở.

            - Căn cứ vào nghị quyết của hội nghị CĐCS giữa nhiệm kì 2012 – 2017 và đề nghị của ban chấp hành.

            Ban chấp hành CĐCS Trường Tiểu học An Nghiệp tiến hành xây dựng quy chế chi tiêu ngân sách công đoàn như sau:

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

- Ngân sách CĐCS là một bộ phận của ngân sách công đoàn, được sử dụng để phục vụ phong trào và hoạt động công đoàn tại cơ sở theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- CĐCS là đơn vị có tư cách pháp nhân do chủ tịch CĐCS làm chủ tài khoản. Quản lí ngân sách CĐCS là trách nhiệm của ban chấp hành, phải tuân thủ các quy định về thu – chi, phân phối và quản lí tài chính công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam. Chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, nghiêm cấm việc sử dụng quỹ công đoàn sai mục đích, lạm phí,…

B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

I. THU NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN

1. Thu kinh phí công đoàn:

Kinh phí công đoàn do đơn vị trích nộp cho tổ chức công đoàn theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn liên bộ Tài chính – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Thu đoàn phí công đoàn;

Đoàn phí công đoàn do Đoàn viên đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn số 826/HD -TLĐ ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Mức đóng đoàn phí bằng 1% lương ngạch bậc, chức vụ và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm)

3. Thu khác:

Kinh phí do công đoàn cấp trên cấp cho CĐCS theo quý.

II. CHI TIÊU NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN:

Theo quyết định số 171/QĐ-TLĐ ngày 01/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phạm vi thu chi ngân sách công đoàn.

 

 

1. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách :

Được tính 30%trong tổng nguồn kinh phí và đoàn phí công đoàn theo quyết định số 171/QĐ – TLĐ ngày 01/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tính như sau:

a. Phụ cấp kiêm nhiệm:

-        Chủ tịch công đoàn hệ số là 0.10 so với mức lương tối thiểu

-        Phó chủ tịch : 0

b. Phụ cấp trách nhiệm:

Trong tổng số 30% đã trừ phụ cấp kiêm nhiệm còn lại được tính như sau: Ban chấp hành CĐCS (Chủ tịch, P.Chủ tịch, các ủy viên): được tính chia bình quân phần còn lại khi đã trừ phụ cấp kiêm nhiệm (hệ số 0.10 của chủ tịch CĐCS)

2. Chi quản lí hành chính:

Được tính là 10% trong tổng số nguồn kinh phí – đoàn phí công đoàn.

- Chi họp BCH CĐCS

- Chi Đại hội CĐCS

- Chi mua văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ làm việc của văn phòng công đoàn, sửa chữa nhỏ văn phòng làm việc, tiền bưu phí, công tác phí, nước uống, tiếp khách.

3. Chi hoạt động phong trào:

Được tính là 40% trong tổng số nguồn thu kinh phí – đoàn phí công đoàn.

a. Chi hoạt động bảo vệ cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ:

- Chi bồi dưỡng cho người chuẩn bị tài liệu, tư vấn, luật sư, hội thảo,… lấy ý kiến giúp công đoàn kí kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết các tranh chấp lao động  theo quy định của pháp luật, liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của CĐV.

- Chi trợ cấp, thăm hỏi cán bộ công đoàn và chi hỗ trợ thuê luật sư bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở khi thực hiện quyền đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, của tổ chức công đoàn mà bị sa thải…

b. Chi huấn luyện:

Chi phù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu … bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.

c. Chi tuyên truyền, giáo dục:

- Mua sách báo, tạp chí, ấn phẩm như báo lao động. tạp chí lao động,… tủ sách công đoàn.

- Chi tuyên truyền như: phát triển đoàn viên, phổ biến giáo dục pháp luật, phù lao tiền giấy, bút bài viết có chất lượng cho CNVC-LĐ, tọa đàm gặp mặt, việc thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, khen thưởng động viên đoàn viên học tốt, GV dạy tốt.

d. Chi về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao:       

Chi hổ trợ mua sắm phương tiện hoạy động văn nghệ thể thao, bồi dưỡng luyện tập, thi đấu, ăn ở, đi lại của VĐV. Chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân đạt xuất sắc trong các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

e. Chi về hoạt động thi đua:

Chi hỗ trợ hoạt động thi đua: phát động thi đua, sơ tổng kết phong trào thi đua do CĐCS phối hợp với chuyên môn như: thao hội giảng, các hoạt động thi đua khác, có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua, học kì, năm học (cá nhân từ 30000-50000 đồng, tập thể từ 70000 – 100000 đồng)

g. Các hoạt động phong trào khác:

Chi hỗ trợ khen thưởng, động viên con CĐV của CĐCS học giỏi, đạt giải trong các kì thi trong nước và quốc tế.

Tổ chức Tết trung thu cho con CĐV của CĐCS.

4. Chi thăm hỏi cán bộ đoàn viên:

Được tính là 20% trong tổng số nguồn thu kinh phí – đoàn phí công đoàn.

- Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên công đoàn ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu (bố mẹ bên vợ, bên chồng; bản thân vợ, chồng). Mức chi từ 100000 – 200000 đồng.

- Chi thăm hỏi, giúp đỡ gia đình cán bộ, đoàn viên việc khó khăn, hoạn nạn do tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, thiên tai, bệnh tật, hỏa hoạn gây tổn thất về sức khỏe. Mức chi từ 200000 – 500000 đồng.

5. Chi khác:

Trong 40% của chi hoạt động phong trào

- Chi hoạt động xã hội, từ thiện của CĐCS: giúp CĐV bị thiên tai lũ lụt, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,…

- Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tham quan, du lịch do CĐCS tổ chức.

Quy chế đã được thống nhất của BCH CĐCS Trường Tiểu học An Nghiệp.

                                                     

TM. BCH CĐCS

Chủ tịch

                                                                                            Đã kí

           

                                                                                   Đỗ Thị Huyền Trang

Nguồn:annghiep-tuyan.phuyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 09 : 50
Năm 2021 : 6.510