Quyết đinh
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾT LUẬN HỘI NGHỊ CHUYÊN MÔN 2016 - 2017
Ngày ban hành:
22/09/2017
Ngày hiệu lực:
22/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 -2017
Ngày ban hành:
15/09/2016
Ngày hiệu lực:
15/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ HS 2016 - 2017
Ngày ban hành:
16/08/2016
Ngày hiệu lực:
16/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2016 -2107
Ngày ban hành:
19/07/2016
Ngày hiệu lực:
19/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2016 - 2017
Ngày ban hành:
14/07/2016
Ngày hiệu lực:
14/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HUONG DAN GHI SỔ KTĐGHS LOP 1
Ngày ban hành:
04/10/2013
Ngày hiệu lực:
04/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn
Ngày ban hành:
27/09/2013
Ngày hiệu lực:
27/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website